ติดต่อเรา

บริษัท เนเฟโค จำกัด

40 ม.1 ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

ติดต่อ : คุณเกษมสันต์ ศรีโสภา

ตำแหน่ง : ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด

โทร. 081 944 9417

Email: kevin@nefeco.com

Tel. +6681 944 9417

WhatsApp: +668 19449417

WeChat: kevin-nefeco

LINE: kwin_nefeco

Facebook: kevin Nefeco

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ